• DD kropka MM kropka RRRR
  • DD kropka MM kropka RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.